Prírodná rezervácia Kremnický štós

        Prírodná rezervácia o výmere 18,8 ha, sa nachádza nad mestom Kremnica, na západnom svahu Kremnického štítu (1008 m n. m.)  vo výškovom rozpätí 750 – 920 m. Postupným zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík vonkajším a vnútornými podmienkami tohto deštrukčného procesu sa vytvorila morfologicky hodnotná scenéria skupín skalných útvarov - stien, rebier, veží   a mohutných skalných sutín. Medzi cenné patria sukcesné štádiá machorastov a lišajníkov  na skalnatom substráte. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode