Fauna

        Taktiež živočíšna ríša je veľmi pestrá a druhovo rozmanitá. Rozľahlé územia a dostatočne veľké lesné plochy tu zaručujú mnohým druhom  živočíchov veľmi dobré životné podmienky. Lesy sú prirodzeným domovom kvalitnej populácie jelenej a srnčej zveri. Zo vzácnejších živočíšnych druhov tu žije medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, mačka divá. Žije tu i rozmanité spoločenstvo vtáčích druhov – hniezdi tu bocian čierny, orol krikľavý a skalný, jastrab lesný, jastrab krahulec, sova dlhochvostá, výr skalný, ďateľ veľký, ďateľ bielochvostý, tesár čierny, množstvo druhov sýkoriek, brhlík lesný. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode