Popis územia

   Povrch územia je tvorený sústavou chrbtov a rázsoch, ktoré sa striedajú s hlbokými dolinami, bohato zastúpenými bralnatými tvarmi a kamennými morami. Čo sa týka zalesnenia územia, tak väčšia časť tohto územia je zalesnená. Západ územia tvoria prevažne lúky a pasienky. Najviac zastúpené sú bučiny s prímesou smreka. Južnú časť pokrýva dub cérový a niektoré chránené teplomilné stepné druhy. Flochová s kótou 1316 m n.m. predstavuje najvyšší vrch Kremnických vrchov. Pripravuje sa vyhlásenie Chránenej krajinnej oblasti Kremnické vrchy na ochranu prírodných hodnôt tohto pohoria, ktoré bolo zaradené medzi biocentrá nadregionálneho významu.

        Morfologické hľadisko predstavuje významnú skupinou vrcholových skaliek, ktoré sú na hlavnom hrebeni Kremnických vrchoch, tiahnucich sa od Skalky, cez Zlatú studňu po Laurínz morfologického hľadiska. Reprezentuje rozpadnuté čelá lávového prúdu pyroxenického andezitu vrcholového typu. Nachádza sa tu mnoho zaujímavostí geomorfologického charakteru ako svedecké stĺpy, skalné hríby, novovznikajúce kývavce, skalné okná a ďalšie zaujímavé útvary.

 

        Veľkou časťou geoparku prechádzajú Kremnické vrchy. Tie sa rozprestierajú na strednom  Slovensku a svojou polohou zasahujú do Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Rozprestierajú sa v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Turčianske Teplice a Prievidza. Patria do oblasti Slovenského stredohoria, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

 

Členenie Kremnických vrchov

 

Geomorfologické podcelky Kremnických vrchov:

§  Kunešovská hornatina v severozápadnej časti;

§  Jastrabská vrchovina v juhozápadnej časti;

§  Flochovský chrbát v centrálnej časti a na severe;

§  Turovské predhorie na juhu;

§  Malachovské predhorie na východe.

Významné vrchy:

§  Flochová (1 316,9 m n. m.) - najvyšší vrch;

§  Svrčinník (1 312,8 m n. m.);

§  Vyhnatová (1 282,6 m n. m.);

§  Zlatá studňa (1 265,4 m n. m.);

§  Velestúr (1 254,4 m n. m.);

§  Smrečník (1 249,2 m n. m.);

§  Skalka (1 231,6 m n. m.);

§  Mýtny vrch (1 221,4 m n. m.);

§  Tabla (1 178,4 m n. m.);

§  Horná skala (1 140,3 m n. m.).

Sedlá:

§  Sedlo Flochovej (1 297 m n. m.);

§  Bystrické sedlo (1 190 m n. m.);

§  Králické sedlo (1 185 m n. m.);

§  Sedlo Tri kríže (1 180 m n. m.);

§  Sedlo Tunel (1 150 m n. m.);

§  Kordícke sedlo (1 117,1 m n. m.).

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode