Klimatické podmienky územia

        Územia geoparku a samotné Kremnické vrchy patria k oblastiam s mierne teplou klímou. Teploty v zimných mesiacoch sa pohybujú okolo -2 až -5 ºC, v letnom období dosahujú cca 15–16 ºC. Počet letných dní je približne 30–50, počet dní so snehovou pokrývkou je cca 60–100.

        Klimatická charakteristika územia, podobne ako je to v iných vyšších pohoriach Slovenska, závisí hlavne od reliéfu a nadmorskej výšky. Členitosť pohoria a rozdiely v nadmorskej výške spôsobujú, že Kremnické vrchy patria do dvoch klimatických oblastí. Obvodová, nižšia časť pohoria je v mierne teplej oblasti, kým vyššia sa nachádza  v chladnej klimatickej oblasti. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje    od 700 do 1200 mm. Dôležitým je termálny prameň s mierne rádioaktívnou, silne mineralizovanou vodou s liečebnými účinkami. Teplota vody pri prameni v hĺbke 900 m je 46 º C,  pri výtoku 36 º C. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode