Prírodná pamiatka Ihráčske kamenné more

1.      Názov –  PP Ihráčske kamenné more

 

2.      Geografická pozícia

Lokalita Ihráčskeho kamenného mora je situovaná na južnom okraji obce Ihráč. 

 

3.      Geografické koordinátory

Severná šírka- 48,65169° SŠ

Východná dĺžky- 18,95449° VD

 

4.      Charakteristika miesta

        Samotné kamenné more vzniklo následkom terciárneho vulkanizmu, výsledkom čoho bola rozpadnutá sutina, ktorá vytvorila samotné kamenné more s výmerou okolo 2,2 hektára. Kamenné more je tvorené prevažne z andezitov.

         Odhaduje sa, že tu niekedy bola sopka, z ktorej vytekala andezitová láva, ktorá časom tuhla a teraz sa rozpadáva. Prvú etapu rozpadu tvoria veľké balvany, ktoré sa postupne rozpadávajú na menšie. 

 

5.      Vybraná lokalita prezentuje

        Vybraná lokalita kamenného mora prezentuje rozpadávajúci sa andezitový sopúch, ktorý bol súčasťou zvyšku prírodného kanála lávy. Samotným rozpadom sa vytvorila sutina, ktorej výsledkom bolo vytvorené kamenné more.

                   

6.      Chronostratografia

        Prezentované územie predstavuje periglaciálne blokovisko biotiticko- amfibolických andezitov. Zvetrávaním andezitov zlatostudnianskej formácie bádenského stratovulkánu. 

 

7.      a.) Popis voľným okom

        Územie tvoria balvany rozličných rozmerov a veľkostí, medzi ktorými sa v súčasnosti udomácnili liesky a iné kry. Okolie dáva možno pozorovať rozpad lávového sopúcha, ktorý je zvyškom prírodného kanála lávy v Kremnických vrchoch. 

 

b.) Geologický popis

        Územie tvoria neovulkanitmy zlatostudianskej formácie, ktorá je reliktom bádanského stratovulkánu. Táto oblasť sa nachádza v časti vulkanoklastik externej zóny, ktoré sa skladajú z pyroxenických až amfibolicko-pyroxenických andezitov, andezitových a dioritových porfýrov a tu komplex prechádza  do epiklastických vulkanických konglomerátov a pieskovcov.

 

8.      Stupeň ochrany

        Ihráčske kamenné more bolo roku 1933 vyhlásené za prírodnú pamiatku, ktorá sa nachádza na katastrálnom území obce Ihráč s celkovou výmerou okolo 2,21 hektára. Ide o ochranu zvláštneho geologického útvaru, ktorým je časom rozpadajúci sa lávový prúd v podobe andezitových balvanov rôznych veľkostí. Chránený je rozpadávajúci sa sopúch, relikt prírodného kanála lávy. Dôsledkom rozpadu sa vytvorila sústava kamenných brál a počas zvetrávania sa vytvorila sutina a na ich úpätí kamenné more.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode