Turčekovský vodovod

1.      Názov –  Turčekovský vodovod

        Dali ho postaviť Thurzovci koncom 15 storočia. Je to výnimočne dielo   a na svoju dobu ojedinelé možno i v európskom merítku.

  

2.      Geografické koodrinátory

Začiatočné: Severná šírka- 48,77713° SŠ

         Východná dĺžky- 18,94475° VD

Konečné: Severná šírka- 48,353684° SŠ

     Východná dĺžky- 18,530265° VD

 

3.      Geografická pozícia

        Vodovod odoberá vodu z prítokov rieky Turiec a ústi do Hrona, čím prekonáva rozvodie medzi povodím Váhu a povodím Hrona. Aj vďaka tomu je považovaný za technický unikát doby, v ktorej vznikol. 

 

4.      Charakteristika miesta

        Turčekovský vodovod slúžil na pohon banských strojov v kremnickej oblasti, tým že privádzal k nim vodu.  Vodu privádzal z povodia Turca  až na najvyšší bod údolia do výšky 775 m n. m., ktorú bolo potom možné rozviesť takmer ku každému banskému dielu v Kremnici a okolí.  

 

5.      Vybraná lokalita prezentuje

        Samotný Turčekovský vodovod v súčasnosti pozostáva z privádzača, vodných nádrží, tlakových privádzačov a elektrární I., II. a IV. A dedičnej štôlne, ktorá vodu odvádza do rieky Hron.

        Vodovod sa tiahne chotármi Horný Turček, Krahule, Dolný Turček, Kremnické Bane a Kremnicu. Dĺžka celého diela od samotného prameňa po koniec ústia rieky Hron je 34 405m s prevýšením 587m.. Na objekte sa nachádza 9 štôlni, akvadukt, dve akumulačné nádrže vody, nádrž na usadzovanie, vyrovnávacia nádrž, šachta a tri stupne elektrárni. Prívodný vodovod spolu s vodnými tokmi od prameňa (Studená dolina) až po vyústenie nádrže nad Piargami má dĺžku 17 411 m s prevýšením 62 m.

 

6.      Popis voľným okom

        Samotný Turčekovský vodovod je dlhý niečo okolo 22 km a už v 14.–16. storočí zásoboval   mesto Kremnica 600 litrami vody za sekundu. Jeho neskorší význam spočíval v napájaní parných lokomotív na trati Zvolen- Vrútky. 

 

7.      Stupeň ochrany

        Celý objekt Turčekovského vodovodu je jedinečnou technickou pamiatkou v Kremnických vrchoch, svojho druhu nielen na Slovensku,  ale aj vo svete. Z časti sa skladá z podzemnej vodohospodárskej stavby z 15. storočia, ktorá slúžila ako vodný zdroj pre banské a ešte mnohé iné účely, ako napríklad pohon strojov v okolí mesta Kremnica. V súčasnosti tento objekt napája kaskádu vodných elektrární. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode