Flochová

1.      Názov –  Flochová 

        S veľkou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať, že názov najvyššieho bodu v samotných Kremnických vrchov je odvodený zo samotného mena alebo priezviska nemeckého pôvodu. Keďže bolo toto územie v minulosti osídlené nemeckým obyvateľstvom tak nemecké mená v tejto oblasti nie sú žiadnou vzácnosťou. Mohlo ísť o poľovníka, správcu lesov, pytliaka, lesníka. Predpokladá sa, že sa mohol volať Flochbardt.

2.      Geografická pozícia

        Vrch je situovaný v jednom z piatich podcelkov  vo Flochovskom chrbte smerom na sever. Samotný vrchol je obklopený niekoľkými vrchmi a sedlami. Na východe ho obklopuje Sedlo Flochovej  (1297 m), bezprostredne v tesnej blízkosti nad ním sa nachádza Svrčinník (1313 m), ktorý je zároveň druhým najvyšším vrchom Kremnických vrchov. Od severozápadu po juh sa v blízkosti nachádzajú Zlatá studňa (1065 m) a Javorová studňa (1280 m).

 

3.      Geografické koordinátory

Severná šírka-  48,80709°

Východná dĺžky-  18,97214° VD

 

4.      Charakteristika miesta

        Na samotný výstup na vrchol Flochovej je niekoľko možností. Jednou z možností je Čremošné, kde trasa sa začína pri horskom hoteli Bartoška a výstupové trasy vedú aj z Turčeka a Kordík na východe. Trasa vedie po zelenom turistickom chodníku.

        Ďalším je modrý turistický chodník- trasa, ktorá vedie z Turčeka ponad vodárenskej vodnej nádrži Turček až po sedlo Flochovej, výstupy sú po ďalej   po červených značkách a vedú z Kordík.

 

5.      Vybraná lokalita prezentuje

         Lokalita prezentuje krásnu Kremnickú prírodu s bohatými možnosti pešej turistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách pre celé rodiny.

 

6.      Chronostratografia

        Samotný profil flochovskej formácie predstavuje v severnej časti masívu Flochová rôzne odkryvy, a skalné bralá. Spodná časť profilu je v hrúbke okolo 100 metrov môžeme nájsť vulkanické brekcie hyperstenických andezitov. 

 

7   a.) Popis voľným okom

        Samotný vrchol je zalesnený s čiastočnými možnosťami výhľadu  do okolia. Lepší výhľad na blízke okolie Veľkej Fatry a Nízkych Tatier ponúka neďaleký vrchol Svrčinník.

 

b.) Geologický popis

        Kremnické vrchy a aj samotný vrch Flochová  vznikli sopečnou činnosťou,  ktorej základom geologickej stavby sú lávové telesá. Prevažnú časť pohoria je tvorená andezitmi a tufmi. Dominantným pôdnym  typom sú kambizeme s lokálnym výskytom kambizemí andozemných až andozemí. 

 

8. Stupeň ochrany

        Ochrana územia je zameraná na prirodzené lesné spoločenstvá a konkrétne na ochranu samotného tisu obyčajného (asi 1000 exemplárov).

        Ďalej na východnom svahu Flochovej a Svrčinníka sú prírodné rezervácie, ktorých predmetom ochrany je zachovaný komplex lesných spoločenstiev s typickou prirodzenou štruktúrou miestami až pralesového typu, pod ktorý patria mnohé chránené a ohrozené druhy fauny.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode