Prírodná pamiatka Jastrabská skala

 

1.      Názov –  PP Jastrabská skala

        Skala nesie meno podľa dediny Jastrabá.

2.      Geografická pozícia

        Nadmorská výška Jastrabskej skaly je 583 m n. m.. Za prírodnú pamiatku  ju  vyhlásili v roku 1975 v katastrálnom území obce Bartošova Lehôtka a Jastrabá. Celková rozloha Jastrabskej skaly je niečo okolo 8,5 hektára. Z geografického hľadiska sa radí ku Kremnickým vrchom a z pohľadu dominantnosti patrí k dominantným vrcholom Kremnických vrchov.

 

3.      Geografické koordinátory

Severná šírka- 48,63945 ° SŠ

Východná dĺžky- 18,91632 ° VD

 

4.      Charakteristika miesta

        Pohľad z okraja brala nám pripomína „ostrú skalu“ situovanú medzi dvoma dedinami Jastrabná a Pitelová. Z tvaru sa dá posúdiť, že ide o čadičovo vyplnený objekt vulkánov Kremnických vrchov, z ktorého sa valil oheň a síra koncom mladších treťohôr. Z geologického hľadiska ide o dobu spred dvoch miliónov rokov.

        Z Jastrabskej skaly je možné sledovať a prekrásne údolie Rudnice a Žiarsku kotlinu, kde jej severná časť je tvorí  lesmi pokrytý chrbát, z ktorého   je vidieť výraznú Kmotrinu skalu. Kmotrina skala patrí medzi ryolitové útvary, vyčnievajúce z hustých lesov v údolí Rudnice. Objekt je dostupný po miestnom značení zo Žiaru nad Hronom a okolitých dedín.

 

5.      Vybraná lokalita prezentuje

        Vybraná lokalita prezentuje odkrytý lávový, ryolitový prúd , končiaci jedinečnou strmou až zvislou stenou. Ide o klasický vzor selektívneho zvetrávania, akým sa pevnejšie ryolity dostali na povrch z erózii menej odolných sopečných pyroklastík.

 

6.      Chronostratografia

        Relikt hrubého lávového prúdu ryolitu v nádloží ryolitových tufov.“ Impozantný ryolitový masív v Jastrabskej vrchovine, ktorý umožňuje štúdium vnútorneho zloženia lávového prúdu.   

 

7.      a.) Popis voľným okom

        Po ceste z údolia Hrona až do Kremnice je možné zahliadnuť Jastrabskú skala ako sa vynára z okolitých lesov. Bartošova Lehôtka ja považovaná za východisko túry na Jastrbskú skalu. Výstup na objekt sa uskutočňuje po žltej turistickej značke. Celý výstup zaberie niečo cez jeden a štvrť hodiny. Svojou náročnosťou nepredstavuje výstup na Jastrabskú skalu problémy a mali by ho zvládnuť aj menej zdatní  turisti.

 

b.) Geologický popis

        Jedná sa o bralový útvar, ktorý je situovaný v Jastrabskej vrchovine, konkrétne v  západnej časti Kremnického pohoria. Vznik brala Jastrabskej skaly mohol byť spôsobený tektonickou poruchou sopečných vrstiev, kde sa oddelila západná časť Jastrabskej skaly a prepadla sa do priehlbiny, ktorá vznikla tektonicky, čo spôsobilo, že na západnej strane Jastrabskej skaly vznikla strmá, až kolmá stena s dosahujúcou výškou okolo 80 metrov. Od skaly postupne opadávajú úlomky, čo malo za následok vzniku kamenného mora situovaného priamo pod masívom Jastrabskej skaly.

        Z geologického hľadiska môžeme povedať, že sa tu postupne formoval postup tvorby vulkanických komplexov, čo umožňovalo sledovanie lávových tokov s postupným usadzovaním hornín a sopečného materiálu, medzi ktorý patrili prach, popol a balvany rôznych veľkostí. Horniny, ktoré tu prevažujú sú ryolity.

 

8.      Stupeň ochrany

        Za prírodnú pamiatku vyhlásili Jastrabskú skalu roku 1975 s celkovou rozlohou okolo 8,46 hektára a je tvorená ryolitovým vulkanickým reliéfom.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode