Budovanie a prevádzka geoparkov

        Vybudovanie a prevádzka geoparku tvorí rozhodnutie, ktoré je tvoria tri hlavné fázy. Prvou je prípravná fáza, druhá je realizačná fáza a tretiu tvorí prevádzková fáza. Každá samotná fáza závisí hlavne od finančných možností a okolitých subjektov tvorených rôznymi špecifikami.  

 

1.      Prípravná fáza

    Projektovanie a realizácia sú v prípravnej fáze rozhodujúcim faktorom, ktoré sú pri budovaní geoparku založené hlavne na kontrole územia z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja.

    Audit sa zameriava hlavne na opis významných geologických lokalít sledovaného prostredia, ktorým je reprezentovaná jeho jedinečnosť z hľadiska geologickej výnimočnosti.

Audit je zameraný na preskúmanie a analýzu aj z pohľadu:

-          montanistického,

-          ekologického,

-          archeologického,

-          kultúrno a historického ,

-          ľudského,

-          socio- ekonomického,

-          architektonických prvkov.

 

2.      Realizačná fáza

    Realizačná fáza tvorí nevyhnutnú časť pri tvorbe geoparku, uberá sa predovšetkým technickým smerom, čo je dôležité pri budovaní infraštruktúry daného geoparku. Tvoria ju:

-          postery – edukačné panely,

-          fotopanoramatické moduly prezentujúce fenomény in situ,

-          orientačné a informačné tabule,

-          náučno – turistické trasy,

-          cyklotrasy,

-          trasy pre lyžiarov a bežkárov,

-          náučné expozície,

-          špecializované múzeá,

-          informačné a audiovizuálne centrá.

 

    So všetkými vymenovanými aktivitami by mala spolupracovať štátna inštitúcia, ktorej úlohou by malo byť dohliadanie na dodržiavanie záväzkov environmentálnej politiky štátu. 

 

3.      Prevádzková fáza

    Prevádzková fáza je zodpovedná za personálne a  materiálové predpoklady štátnych inštitúcii na danom území pričom je povinná zabezpečiť správcov v jednotlivých častiach vybudovaného geoparku. Ich úlohou je niesť zodpovednosť za fyzický stav a celkovú úpravu geoparku, podľa lokality sú povinný použiť zodpovedajúce prostriedky, kde je spôsob financovania jasne definovaný.

    Pre úspešné a správne fungovanie geoparku je nevyhnutné zabezpečiť sústavné a kontinuálne prevedenie aktivít, ktorými sú:

-          environmentálno – edukačné,

-          marketingové (publikovanie, letáky, reklamné predmety,                  knižný sprievodca, suveníry, atď.),

-          kultúrno- spoločenské,

                  -          masmediálne. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode