Prínos a základné kritéria o zaradenie geoparku do skupín geoparkov

Prínos geoparku

·         zvýšiť záujem domácich obyvateľov i návštevníkov o hodnoty                 neživej  prírody,

·         zvýšiť kvalitu života obyvateľov žijúcich na vidieku,

·         spojiť ochranu o krajinnej rozmanitosti s zachovaním                             jedinečnosti územia s vhodnou prezentáciou a interpretáciou                   (nielen) neživej prírody,      

·         udržateľné využívanie geologického dedičstva pre regionálny                   rozvoj,

·         udržateľný turizmus, certifikovať geosprievodcov a starať sa                   o geochodníky a vyznačovať ich,

·         prepojenie geológie s ekologickými a kultúrnymi hodnotami                     územia, podpora pri miestnej identite 

 

Kritéria o zaradenie územia do skupín geoparkov  

    Každé územie so snahou zaradiť a začleniť sa do skupiny národných geoparkov by malo spĺňať tieto kritéria:

1.      ochrana lokalít a starostlivosť o prostredie geoparku,

2.      vzdelávanie, výchova a osveta,

3.      výskum a veda, v spolupráci s vedeckými inštitúciami,

4.      prezentácia, monitoring, starostlivosť o turistov a hodnotenie                služieb cestovného ruchu v regióne, prístup k informáciám                     (sprievodca, animátor),

5.      kultúrne a športové aktivity, výstavy a workshopy, miestny rozvoj.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode