Dôraz na starostlivosť o krajinu

      Činnosti zahrňujúce aspekty integrovaného rozvoja geoparkov sa odohrávajú v priestore a krajine, s ktorou sú späté. Prioritnú myšlienku pri samotnom budovaní a realizácií geoparku tvorí manažment, ochrana hodnôt krajiny a jej prezentácia. Dôraz   je preto kladený na efektívne a kvalitné spracovanie týchto hodnôt. Hodnota krajiny je hlavný dôvod jej ochrany, nazývame ju tiež úrovňou jej kvality, pretože je výsledkom z jej prirodzeného usporiadania a ľudskej činnosti. Tento pohľad nám umožňuje krajinu posudzovať na základe jej originality a autentickosti ako aj mimoriadnosti výskytu určitých javov v krajine, na ktorých je postavená iniciatíva geoparkov. Implementáciou Európskeho dohovoru o krajine je možné dosiahnuť vyrovnaný a priaznivý rozvoj krajiny na územiach geoparkov. Jedným z cieľov je podporovať udržateľný rozvoj územia,  vytvorenie kladného vzťahu medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Manažment a plánovanie umožňuje tvorbu pracovných príležitosti, podmieňuje a formuje kultúry a približuje základ európskeho a kultúrneho dedičstva. Ďalším cieľom iniciatívy geoparkov a Európskeho dohovoru o krajine je dvíhať povedomie občanov,  súkromných organizácií a verejných orgánov o hodnoty krajiny. Dôležitá je tiež výchova a vzdelávanie odborníkov v oblasti starostlivosti o krajinu, hodnotenie krajiny, zavádzanie koncepcie do praxe, dosahovať cieľovú kvalitu krajiny v rámci podpory medzinárodnej spolupráce a monitorovať aktivity zlepšovania kvality  manažmentu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode