Sprievodcovské služby

        Bližšie informácie o sprievodcovských službách môžu návštevníci mesta, okolia a budúceho geoparku nájsť v kultúrnom a informačnom centre mesta Kremnica, ktoré je na plánovanom území geoparku jediným turisticko-informačným centrom. Sprievodcovské služby patria medzi platené služby informačného centra. Sprievodcovský servis po meste Kremnica alebo po jeho okolí je v prípade záujmu ponúkaný ako v slovenskom, tak aj v cudzích jazykoch. Služby sprievodcov môžu využívať jednotlivci, ako aj skupiny. S Cenníkom poskytovaných sprievodcovských služieb sa môžu návštevníci oboznámiť v danom informačnom centre, kde im bližšie informácie o týchto službách ochotne poskytnú zamestnanci informačného centra.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode